Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Các Quy định ban hành:

- Quyết định ban hành các quy định tổ chức thi và phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ (QuyetDinh80.jpg)

- Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trên giấy (QuyDinh-ToChucThi.png)

- Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ (QuyDinh-PhucKhao.png)

- Biểu mẫu của Quy trình Tổ chức thi kết thúc học kỳ (BieuMau-QT01.rar)

- Biểu mẫu của Quy trình Phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ (BieuMau-QT03.rar)

 STT  Tập tin đính kèm
 1  BieuMau-QT01.rar
 2  QuyDinh-PhucKhao.png
 3  QuyDinh-ToChucThi.png
 4   BieuMau-QT03.rar
 5  QuyetDinh80.jpg
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến