Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi, thí sinh dự thi, kiểm tra kết thúc học kỳ.

 

 STT  Tập tin đính kèm
 1  QDVeTrachNhiemCacBoCoiThiVaSVDuThiHocKy.pdf
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến