QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa tên học sinh – sinh viên khỏi danh sách của trường

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

DS-HS-SV-BI-XOA-TEN-NH-19-20 (1)

quyet-dinh-xoa-ten

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến