Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

-         Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

-         Căn cứ quy định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn;

-         Căn cứ quy định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

-         Căn cứ quyết định số 45/QĐ-LĐLĐ ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh v/v công nhận Ban Chấp hành công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM khóa IV – nhiệm kỳ 2016-2021;

-         Căn cứ Quyết định số 89/QĐ – LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2016 và quyết định số 90/QĐ-LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động Thành phố HCM v/v công nhận bổ sung UVBCH và công nhận chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, bổ sung UVUBKT, Chủ nhiệm UBKT.

-         Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Ban Chấp hành ngày 29/11/2016.

 

Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:QD%2bban%2bhanh%2bQC%2bHD%2bcua%2bBCH%2bcong%2bdoan%2b01.12.2016

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online