Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Trần Công Mua

Email: muatcspkt@gmail.com

Học Vị: Cử Nhân/Kỹ sư

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Trần Công Mua
Nam
1983-01-03
Tân Tiến, Krong Pac, Dak Lak
Thăng Bình, Quảng Nam
Kinh
Cử Nhân/Kỹ sư
2007, Việt Nam
2009
Giảng viên
Giảng Viên
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
B2/1, Đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM
914444686
muatcspkt@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
0
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Chưa cập nhật Quá trình công tác

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn