Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Trần Nữ Vĩ Thức

Email: vithuc164@yahoo.com.vn

Học Vị: Cử Nhân/Kỹ sư

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Trần Nữ Vĩ Thức
Nữ
1962-06-16
Bình Định
Bình Định
Kinh
Cử Nhân/Kỹ sư
Giảng viên
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Thành Phố Hồ Chí Minh
236/71 Đường Số 8 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
982334276
vithuc164@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
0
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Chưa cập nhật Quá trình công tác

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn