Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Võ Thị Ánh Tuyết

Email: tuyetvta@itc.edu.vn

Học Vị: Kỹ sư

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Võ Thị Ánh Tuyết
Nam
1955-06-15
Tiền Giang
Kinh
Kỹ sư
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú
72 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Q1, Tp.HCM
0
tuyetvta@itc.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Điện tử - Khoa vô tuyến điện
Việt Nam
1978
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ
Anh văn
Tốt

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1992 - 2000 Công ty Thuận Thảo Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc khối tài chính
2 2000 - 2006 Công ty Thuận Thảo Tổng Giám đốc
3 2007 - 2010 Công ty CK Phú Gia Phó Tổng Giám đốc
4 2010 đến nay Công ty Thuận Thảo Tổng Giám đốc

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn