Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Phan Vũ Tuấn

Email:

Học Vị: Luật sư

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Phan Vũ Tuấn
Nam
1979-08-25
Hà Nội
Hà Nội
Kinh
Luật sư
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú
71/3 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
0

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Luật Tp.HCM
Luật Học
Việt Nam
2002
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 08/2002 - 2010 Làm việc tại cục BQ Tp.HCM Tp.HCM
2 2010 đến nay Văn phòng Luật sư Tp.HCM Trưởng Văn phòng

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn