Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Nguyễn Trung Dũng

Email:

Học Vị: Cử Nhân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Nguyễn Trung Dũng
Nam
1958-12-01
Hà Nội
Quảng Trị
Kinh
Cử Nhân
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú
231/54 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú nhuận, Tp.HCM
0

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Thương Mai
Quản Trị Kinh Doanh
Việt Nam
2005
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1984-1988 Cục kỹ thuật phòng không, Quân chủng phòng không Sỹ quan Kỹ thuật tên lửa

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn