Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Hoàng Hữu Thành

Email:

Học Vị: Thạc sỹ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Hoàng Hữu Thành
Nam
1965-09-01
Bình Trị Thiên
Thừa Thiên - Huế
Kinh
Thạc sỹ
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
28/2 Lý Thường Kiệt, KP3, Hóc môn, Tp.HCM
0

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Sư Phạm Tp.HCM
Ngành Toán
Việt Nam
1989
Ngành Tin Học tại ĐHBK Hà Nội
1999
2. Sau Đại Học
Khoa học máy tính
2011
Trường ĐHKH - ĐH Huế
0
3. Ngoại Ngữ
Anh Văn
B1

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1989 - 1996 Trường THPT Châu Thành, Bà rịa - Vũng Tàu Giáo Viên
2 1997 - 2004 Trường Cao Đẳng CNTT Tp.HCM Phó Trưởng phòng Đào tạo
3 2005 - 2009 Trường Cao Đẳng KTCN Tp.HCM Phó Trưởng phòng Đào tạo
4 2009 - đến nay Trường Cao Đẳng KTCN Sài gòn Ban quản lý dự án

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn