Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Dương Tấn Diệp

Email:

Học Vị: Tiến sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Dương Tấn Diệp
Nam
1963-04-13
Vĩnh Long
Bình Hòa Phước - Long Hồ - Vĩnh Long
Kinh
Tiến sĩ
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
114 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM
0

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Ngành Kế Hoạch
Việt Nam
1983
0
2. Sau Đại Học
0
Ngành Kinh Tế & Quản Lý
1997
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
3. Ngoại Ngữ
Anh Văn
Tốt

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1984 - 2009 Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Giảng Viên
2 1999 - 2004 Công Ty TRIBECO Thành viên ban kiểm soát
3 2000 - 2007 Trường Cao Đẳng CNTT Tp.HCM Trưởng Khoa Kinh Tế
4 2000 - 2014 Trường Cao Đẳng CNTT Tp.HCM Quản lý (kiêm nhiệm) Thành viên ban kiểm soát
5 2007 - 2008 Đại Học KTCN Long An Trưởng Khoa Kinh Tế
6 2007 - 2009 ĐH Kinh Tế - Tài Chính Tp.HCM Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh kiêm Phụ trách phòng Quản lý đào tạo
7 2010 - 2014 ĐH Kinh Tế - Tài Chính Tp.HCM Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Khoa giáo dục đại cương

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT Đề Tài Nghiên Cứu Năm Bắt Đầu/ Năm Kết Thúc Đề Tài Cấp(NN, Bộ, Ngành, Trường Trách Nhiệm Tham Gia Trong Đề Tài
1 Xây dựng mô hình cơ cấu cấp huyện 1986 Đề tài cấp Nhà nước(Cơ quan quản lý: ĐH Kinh Tế Tp.HCM) Tác giả
2 Quy hoạch nông nghiệp huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 1984 Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Thành Phố(Cơ quan quản lý: ĐH Kinh Tế Tp.HCM) Tác giả
3 Mô hình cân đối liên ngành cho xí nghiệp công nghiệp 1990 Đề tài cấp cơ sở(Cơ quan quản lý: ĐH Kinh Tế Tp.HCM) tác giả
4 Đề án phát triển đào tạo ngành thương mai điện tử tại trường Cao Đẳng CNTT Tp.HCM 2004 Đề tài cấp cơ sở(Cơ quan quản lý: Trường CĐ CNTT Tp.HCM) tác giả
5 Chuẩn Hóa quy trình làm việc trong cơ cấu bộ máy quản lý của UEF 2011 Đề tài cấp cơ sở(Cơ quan quản lý: Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính Tp.HCM) Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

STT Tên Công Trình Năm Công Bố Tên Tạp Chí
1 Một số suy nghĩ về kế hoạch và Thị Trường 1990 Phát triển kinh tế, tháng 4, năm 1990
2 Dự báo bằng các phương pháp ngoại suy xu thế đơn giãn 1991 Khoa học và phát triển, số 38, tháng 1, năm 1991
3 Cân bằng ngân sách nhà nước: đúng hay sai? 1991 Phát triển kinh tế, số 9, tháng 5, năm 1991
4 Các chỉ tiêu đo lường mức sản xuất quốc gia 1991 Phát triển kinh tế, số 10, tháng 7, năm 1991
5 Phương pháp xác định sản lượng tối uu trong doanh nghiệp 1991 Phát triển kinh tế, số 14, tháng 11, năm 1991
6 Phương pháp xác định tốc độ và thời gian đuổi kịp các nước đi trước 1993 Phát triển kinh tế, số 29, tháng 3, năm 1993
7 Bàn về chính sách kích cầu của Việt Nam 1999 tháng 3/1999 và Đài truyền hình Tp.HCM
8 Vai trò kinh tế của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 1999 tháng 6/1999 và Đài truyền hình Tp.HCm
9 Xu Hướng phát triển thương mại điện tử và định hướng đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam 2003 Kỷ yếu hội thảo thương mại điện tử và vấn đề nguồn nhân lực tại Việt Nam, tháng 4, năm 2003

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn