Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Trần Phan Việt Dũng

Email:

Học Vị: Cử Nhân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Trần Phan Việt Dũng
Nam
1955-06-27
Hà Nội
Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình
Kinh
Cử Nhân
Ủy viên hội đồng quản trị
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
189B/A26 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp.HCM
0

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Luật Hà Nội
Luật
Việt Nam
2001
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ
Anh Văn
B1
Nga
B1

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Chưa cập nhật Quá trình công tác

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn