Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Hà Quang Đào

Email: daovnc@gmail.com

Học Vị: Tiến sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Hà Quang Đào
Nam
1949-12-17
Nghệ An
Nghệ An
Kinh
Tiến sĩ
1986, Liên Xô cũ
Phó Giáo Sư
2006
Ủy viên hội đồng quản trị
Giảng Viên
Khoa Tài chính Ngân hàng
119 Đặng Văn Bi, P. Trường thọ, Q. Thủ đức, TPHCM
973652838
daovnc@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Trường Đại Học Tài Chính Hà Nội
Tài chính - Kế Toán
Việt Nam
1972
Đại học ngoại ngữ Hà Nội
1981
2. Sau Đại Học
0
Tài chính - Ngân Hàng
1986
Liên Xô
3. Ngoại Ngữ
Tiếng Nga
C

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1973 - 1981 Trường ngân hàng I TW Bắc Ninh Giảng viên
2 1982 - 1986 Nghiên cứu sinh liên Xô
3 1987 - 1989 Ngân Hàng TW - Hà Nội Chuyên Viên
4 1990 - 2009 Trường Đại học ngân hàng Tp.HCm Viện Trưởng
5 2009 - đến nay Trường Đại Cao Đẳng CNTT Tp.HCm Trưởng Khoa Quản trị - tài chính ngân hàng

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT Đề Tài Nghiên Cứu Năm Bắt Đầu/ Năm Kết Thúc Đề Tài Cấp(NN, Bộ, Ngành, Trường Trách Nhiệm Tham Gia Trong Đề Tài
1 Nghiên cứu việc điều hành chính sách tiền tệ bằng phương pháp lấy lạm phát làm mục tiêu và cơ chế chuyển tải chính sách tiền tệ đến nền kinh tế Việt Nam 2008 Hội đồng khoa học NHNNVN nghiệm thu Thành viên
2 "Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế từ kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam" - Đề tài nhánh "So sách sự phát triển thị trường vốn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam và Hàn Quốc" 2008 Bộ KH và CN nghiệm thu Thành Viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn