Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Bùi Phúc Trung

Email: trungbp@itc.edu.vn

Học Vị: Tiến sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Bùi Phúc Trung
Nam
1953-10-10
Quảng Trị
Hải Tân - Hải Lăng - Quảng Trị
Kinh
Tiến sĩ
Phó hiệu trưởng
Phó Hiệu Trưởng
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
0
trungbp@itc.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính quy
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
Toán Kinh Tế
Việt Nam
1978
0
2. Sau Đại Học
0
Toán - Thống kê
2000
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
3. Ngoại Ngữ
Tiếng Nga
C
Tiếng Anh
B

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 1978 - 1989 Đại học kinh tế Tp.HCM Giảng viên Khoa Toán - Thống kê
2 1989 - 2002 Đại học kinh tế Tp.HCM Phó Khoa Toán - Thống kê (Kiêm Trưởng Bộ môn toán kinh tế)
3 2002 - 2006 Đại học kinh tế Tp.HCM Trưởng Khoa Toán - Thống kê (Giám Đốc dự án tính phí bảo hiểm "Actuary" liên kết với Đại học Lyon Pháp)
4 2006 - đến nay Đại học kinh tế Tp.HCM Trưởng Khoa Toán - Thống kê (Giám Đốc Cty phần mềm kế toán P.T.T)

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

STT Môn Thời Gian
1 Xác suất thống kê 1978
2 Tối ưu hóa 1989
3 Kinh tế lượng 2000
4 Toán tài chính 1,2 2006
5 Tài chính, chứng khoán 2007

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT Đề Tài Nghiên Cứu Năm Bắt Đầu/ Năm Kết Thúc Đề Tài Cấp(NN, Bộ, Ngành, Trường Trách Nhiệm Tham Gia Trong Đề Tài
1 Ứng dụng mô hình thống kê xếp hạng tín dụng cá nhân và doanh nghiệp trong các ngân hàng TMCP & Cty chứng khoán ở Tp.HCm 2008 - 2010 Đề tài cấp Bộ Tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

STT Môn Giáo Trình
1 Toán kinh tế NXB Thống kê
2 Tối ưu hóa NXB Lao động xã hội
3 Toán tài chính 1 NXB Thống kê 2010
4 Lý thuyết trò chơi Biên dịch tài liệu
5 Toán tài chính 2 Tác giả

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn