Profile Details

Trưởng Khoa

Hà Quang Đào

Tiến sĩ

Nhân Viên

Vũ Thị Hương

Cử Nhân/Kỹ sư

Giảng Viên

Đặng văn Đảm

Thạc Sĩ

Ngô Thị Hoàng Fin

Thạc sĩ

Hà Minh Hiếu

Thạc Sĩ

Phạm thị Hoàng

Thạc sĩ

Hoàng Thị Hồng Loan

Thạc Sĩ

Trần Thị Phương Mai

Thạc Sĩ

Trương Thị Ánh Nguyệt

Thạc Sĩ

Võ Thị Hiền Nhi

Thạc sĩ

Nguyễn Đức Phúc

Thạc Sĩ

Phạm Ngọc Phương

Thạc Sĩ

Huỳnh Cao Kim Thư

Cử Nhân/Kỹ sư