Sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 09 với chủ đề: Bác Hồ với bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 03/9, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường phối hợp cùng giảng viên lớp giáo dục chính trị tổ chức sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh định kỳ tháng 9 với chủ đề: Bác Hồ với bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tại buổi sinh hoạt, Đoàn viên, Hội viên, HSSV được nghe cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trình bày về chủ đề Bác Hồ với bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nội dung trình bày khẳng định giá trị trường tồn mãi mãi của bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình). Qua buổi sinh hoạt Đoàn viên, Hội viên, HSSV cảm thấy phấn khởi và thêm tự hào về truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc ta, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của bản tuyên ngôn độc lập lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ban Tuyên Giáo Đoàn - Hội

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến