SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ ?

SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ ?

       Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

 

1. Đạo đức tốt:

Sinh viên đạt các tiêu chí sau:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

  - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương nơi cư trú và những nơi công cộng.

- Có thái độ cư xử đúng mực, thân thiện hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành).

2. Học tập tốt:

    1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn: không quay cóp, gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

- Điểm trung bình học tập năm học 2019  ̶  2020 đạt 7.0/10 trở lên.

    1.  Tiêu chuẩn khác:

Sinh viên đạt 01 trong các tiêu chí sau:

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học ( có đồ án, đề tài môn học được Khoa đánh giá từ khá trở lên) trong năm học 2019  ̶  2020.

- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi học thuật các cấp.

- Là thành viên của 01 CLB học thuật của trường của Trường/Khoa.

- Tham gia ít nhất 01 buổi hội thảo chuyên ngành do Trường, Đoàn TN – Hội Sinh viên tổ chức về học thuật hoặc đơn vị bên ngoài tổ chức.

    3. Thể lực tốt:

Sinh viên đạt 01 trong các tiêu chí sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2019  ̶  2020.

-Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến nay.

- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia thi đấu các nội dung thi đấu tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp.

* Hội đồng sẽ xem xét riêng đối với trường hợp sinh viên khuyết tật.

  • Lưu ý: Tất cả các tiêu chuẩn trên phải có giấy chứng nhận đi kèm.

4. Tình nguyện tốt:

 4.1 Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Tham gia ít nhất 02 ngày tình nguyện trong năm học 2019  ̶  2020 (Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện, đi thăm mái ấm/ nhà mở,...)

 4.2 Tiêu chuẩn khác:

Sinh viên đạt 01 trong các tiêu chí sau:

-Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do cấp Trường, cấp Thành, cấp chính quyền hoặc các tổ chức trao tặng.

-Tích cực tham giam hoạt động thường xuyên trong ít nhất 01 Câu lạc bộ - Đội – Nhóm.

  • Lưu ý: Tất cả cá tiêu chuẩn trên phải có giấy chứng nhận đi kèm

5. Hội nhập tốt:

Sinh viên đạt 01 trong các chỉ tiêu sau:

 5.1 Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có chứng chỉ A, TOEIC 450 hoặc có điểm học tập Ngoại ngữ A trung bình chung đạt từ 6.0/10 trở lên.

- Điểm trung bình học phần môn Kỹ năng mềm đạt từ 8,0/10 trở lên.

- Tham gia thi thử TOEIC do Đoàn trường hoặc Trung tâm ngoại ngữ Trường tổ chức, đạt từ 350 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 02) hoặc đạt từ 450 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 03).

- Tham gia và đoạt giải các cuộc thi về tìm hiểu văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên (có giấy chứng nhận).

5.2 Tiêu chuẩn ưu tiên:

- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ hoặc tham gia các buối Hội thảo về ngoại ngữ.

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 02 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

- Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến nay.

- Được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

6. Tiêu chuẩn ưu tiên khác:

 Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên đạt ít nhất 01 trong các tiêu chí sau:

- Là ủy viên ban chấp hành các Chi Đoàn, Chi Hội hoặc thành viên Ban điều hành các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

- Tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với Hội viên), giúp đỡ và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên (đối với trường không có tổ chức Hội) hoặc 01 (một) Hội viên (đối với những trường có tổ chức Hội) kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn  ̶  Hội, có giấy khen, bằng khen của các cấp Đoàn  ̶  Hội từ cấp trường trở lên.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến