CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MAINBOARD MÁY TÍNH CĂN BẢN

 

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 80 giờ;  (Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 22 giờ)

 

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Cài đặt và xử lý lỗi phần mềm Laptop và trước mô đun Sửa chữa Laptop của chương trình sơ cấp nghề Sửa chữa Laptop (bao nghề),

- Tính chất:

Mô đun này là mô đun cơ sở để tiếp tục học các mô đun sau trong chương trình giảng dạy sơ cấp nghề Sửa chữa laptop (bao nghề).

II.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

Biết đo đạc và kiểm tra tình trạng các linh kiện điện tử như: điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor, mosfet...

Biết kiểm tra thông số hoạt động của các mạch ổn áp nguồn , mạch dao động, mạch tạo xung, mạch đảo pha...

Hiểu được quá trình khởi động của máy tính, nguyên lý mạch nguồn và các nguồn điện áp (nguồn cấp trước, nguồn chờ, nguồn thứ cấp của Chipset, CPU, RAM…).

Biết sử dụng bộ nguồn đa năng để xem dòng dao động chạy trong mainboard laptop từ đó xác định “ bệnh” cho laptop.

III.NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 1.  

Bài 1: Linh kiện điện tử trên mainboard máy vi tính

12

4

8

 

 1.  

Bài 2: Mạch điện tử ứng dụng trong mainboard

22

8

12

2

 

Cộng

34

12

20

2

 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

        2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1: Linh kiện điện tử trên mainboard máy vi tính                             Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng xác định và kiểm tra linh kiện điện tử của mainboard máy tính

1.1.Điện trở - R: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.2.Tụ điện - C: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.3.Cuộn cảm - L: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.4.Diode - D: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.5.Transistor - V: tính chất và phương pháp kiểm tra.

1.6.Mosfet : tính chất và phương pháp kiểm tra.

1.7.Thực hành:

1.7.1.Giới thiệu các dụng cụ và thiết bị dùng để sửa chữa mainboard máy vi tính.

1.7.2.Sử dụng thiết bị đo.

1.7.3.Nhận dạng và kiểm tra các linh kiện điện tử trên mainboard máy vi tính như: điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor, MOSFET, IC chân rệp, các CHIP trên mainboard.

1.7.4.Tháo, lắp linh kiện R, L, C, D, V, IC chip trên mainboard máy vi tính.

        Bài 2: Mạch điện tử ứng dụng trong mainboard                                     Thời gian: 22 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng phân tích Mạch ổn áp nguồn, mạch tạo xung, mạch đảo pha. Sửa chữa hư hỏng mainboard máy vi tính.

2.1.Mạch ổn áp nguồn, mạch tạo xung, mạch đảo pha: nguyên lý hoạt động và phương pháp sửa chữa.

2.2.Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mainboard máy vi tính.

2.3.Phương pháp sửa chữa hư hỏng mainboard máy vi tính.

2.4.Thực hành:

2.4.1.Làm chân IC chip dán bề mặt.

2.4.2.Lắp ráp IC chân rệp và IC chip dán bề mặt.

2.4.3.Sửa chữa mainboard máy vi tính.

 

IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

 • Học viên được học lý thuyết và thực hành tại phòng thực hành

2.Trang thiết bị máy móc

 • Máy chiếu đa phương tiện.

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

 • Mỏ hàn, đồng hồ VOM.

4.Khác

 • Phiếu hướng dẫn thực hiện.
 • Tài liệu học tập.

V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1.Nội dung

 • Khảo sát nguyên lý hoạt động.
 • Phân tích các hư hỏng.
 • Sửa chữa thay thế các linh kiện hư hỏng.

2.Phương pháp

 • Lý thuyết: thi trắc nghiệm.
 • Thực hành: sửa chữa hư hỏng theo yêu cầu.

VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1.Phạm vi áp dụng môn học:

 • Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Cần lưu ý một số điểm chính sau:

 • Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.
 • Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.
 • Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành.
 • Hệ thống nguồn điện cần được kiểm tra trước khi cho học sinh thực hành.

 3.Những trọng tâm mô đun cần chú ý:

 • Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản của các loại mạch trên sơ đồ mạch và trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.
 • Cần chú ý phạm vi ứng dụng của các dạng mạch tránh nhầm lẫn khi học sinh thực tập trong điều kiện cùng một lúc có nhiều dạng mạch.
 • Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập.