TB kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020 sinh viên khóa 18 các khoa các ngành

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Lưu ý: sinh viên xem môn học thuộc nhóm môn học (đại cương, cơ sở, chuyên ngành)  nào tại mục ghi chú.

Thong bao KH DK HP HK1 19-20

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến