TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

Sinh viên xem danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019 tại file đính kèm.

Sinh viên xem cột "nhóm môn" để biết môn học thuộc nhóm kiến thức nào: chuyên ngành, cơ sở, đại cương. Riêng môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 thuộc nhóm kiến thức quốc phòng.

File đính kèm

Thong-bao-DMHP-HK2-1819-2

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến