TB Danh sách HSSV được cấp học bổng và khen thưởng năm học 2017-2018

Đề nghị HS-SV kiểm tra lại kết quả học tập, rèn luyện và tiêu chí xét học bổng & khen thưởng của trường. Nếu có thắc mắc, liên hệ phòng Đào tạo & CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2018. (Sau thời gian quy định, mọi khiếu nại, thắc mắc không được giải quyết).

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

DS_khenthuong2017-2018

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến