TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 hệ cao đẳng Khóa 18

Sinh viên khóa 18 xem chi tiết tại các file đính kèm bao gồm cả điểm giữa kỳ và cuối kỳ.
Cách tính tổng kết như sau:
Điểm tổng kết = (40% * giữa kỳ) + (60% * cuối kỳ)
- Cách tính điểm trung bình môn Anh văn dựa theo Thông báo 159 (điều 3) (link đính kèm bên dưới).
http://www.itc.edu.vn/tb-vv-quy-dinh-hoc-va-chuan-dau-ra-tieng-anh-tu-khoa-2018
- Sinh viên tự tính toán điểm trung bình môn để đăng ký học phần ở học kỳ sau cho đúng với THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN (link đính kèm bên dưới)
http://www.itc.edu.vn/tb-ve-dieu-kien-tien-quyet-doi-voi-cac-hoc-phan-anh-van-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tu-khoa-18
Mọi thắc mắc xin liên hệ VP Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Tầng trệt – cổng vào phía bên phải). 

File đính kèm

Giữa kỳ

4930_AVA2_HK2.1819_K18.CLC1-GIUAKY

4930_AVA2_HK2.1819_K18.CLC2-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N5-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N8-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N9-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N1&N10-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N2&N6-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N3-GIUAKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N4-GIUAKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.Đ2-GIUAKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.HL.N1-GIUAKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.HL.N2-GIUAKY

Cuối Kỳ

4930_AVA2_HK2.1819_K18.CLC1-CUOIKY

4930_AVA2_HK2.1819_K18.CLC2-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N4-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N5-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N8-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N9-CUOIKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.HL.N2-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N1&10-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N2&N6-CUOIKY

2030_AVA2_HK2.1819_K18.N3-CUOIKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.Đ2-CUOIKY

2030_AVA1_HK2.1819_K18.HL.N1-CUOIKY

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến