TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 19

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 19

Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến học sinh – sinh viên hệ Cao đẳng & Trung cấp khóa 19 như sau:

  • Những học sinh – sinh viên khi nộp hồ sơ nhập học còn thiếu những giấy tờ theo quy định. Đề nghị nộp bổ sung gấp:
    • Thời gian: từ nay đến hết ngày 15/03/2020.
    • Địa điểm: Học sinh – sinh viên nộp bổ sung tại phòng Đào tạo & CTSV.

Lưu ý: Khi nộp bổ sung, học sinh – sinh viên phải mang theo biên nhận hồ sơ.

Đề nghị học sinh – sinh viên khóa 19 khẩn trương thực hiện thông báo này.

            PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến