TB Về việc cảnh báo học vụ & xóa tên học sinh – sinh viên

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

thong-bao-canh-báo-hoc-vu-hoc-ky-1.2019-2020

SV-KhongDangKyHocPhan-2hk

SV-KhongDangKyHocPhan-3hk

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến