TB Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức cho CB-GV-CNV đi du lịch hè

THÔNG BÁO

Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức

cho CB-GV-CNV đi du lịch hè

       Căn cứ thông báo số 86/CĐ-CNTT ngày 31/5/2019 của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc cho CB-GV-CNV nghỉ làm việc đi du lịch hè, Phòng Đào tạo & CTSV thông báo như sau:

  • Toàn thể Học sinh - sinh viên toàn trường được nghỉ học tập 03 ngày: Từ ngày 13/06/2019 đến 15/06/2019. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù vào tuần dự trữ cuối học kỳ.
  • Riêng các lớp có lịch thực tập và Lớp Kỹ năng mềm có lịch đi thực tế bên ngoài trường vẫn học tập bình thường. Đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

                                                           Phòng Đào tạo & CTSV

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến