TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 HK3 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần HK3 đợt 1 năm học 2018-2019: bắt đầu từ ngày 19/02/2018 đến ngày 26/02/2018 

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến