TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

THÔNG BÁO

Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

            Phòng Đào tạo & CTSV thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt tháng 4/2019 như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 24/6 – 05/7/2019
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên

Đề nghị học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

Lưu ý: HS-SV khi nhận Bằng tốt nghiệp phải xuất trình CMND và biên lai đóng lệ phí. Trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp phải có Giấy ủy quyền của phòng công chứng +  CMND của sinh viên và người nhận thay.

                       HIỆU TR                       PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến