TB Về việc triển khai dạy học online cho học sinh – sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc triển khai dạy học online cho học sinh – sinh viên

Căn cứ công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ, ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Căn cứ tình hình dịch bện COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp;

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chi Minh sẽ triển khai dạy học online cho học sinh – sinh viên nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài. Ban Giám Hiệu đề nghị học sinh – sinh viên chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho việc học online và theo dõi thường xuyên các thông báo của nhà trường để việc triển khai dạy học online đạt hiệu quả.

Thời gian bắt đầu học online (Dự kiến): đầu tháng 4/2020.

Đề nghị tất cả học sinh – sinh viên khẩn trương thực hiện thông báo này.

Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng tại file đính kèm

huongdanSVdungZoom-SVTC_final

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến