{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Kính gửi cấp ủy các Chi bộ, BCH Công đoàn, Đoàn TN và Hội SV.

Căn cứ trên tinh thần Chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, đê nghị các đồng chí đứng đầu triển khai nghiêm túc đến từng thành viên của tổ chức mình và báo cáo về Đảng ủy theo tiến độ yêu cầu.

(Xem văn bản đính kèm)

CV_13_trienkhaiNQTW4%26CT05

BTH_NQTW4K12

BTH_CH05_TT+HCM

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online