TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

THÔNG BÁO

Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

Sinh viên bậc Cao đăng các khóa 11,13, 14, 15 và Liên thông cao đẳng khoá 07 đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2019. Vui lòng xem danh sách đính kèm.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Đào tạo & CTSV.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết trưa ngày 15/4/2019.
Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, dự kiến sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm từ ngày 02/5/2019.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

CD15KM1

CD15KP1

CD15KP2

CD15KT1

CD15NH1

CD15QQ1

CD15QT1

CD15TM1

CD14CT3

CD14DT1

CD14KD2

CD14KT1

CD14TM1

CD15CM1

CD15DH1

CD15DT1

CD15KD1

c10kttmdt2

c10mtt3

C11CNTT1

CD14CT1

CD14CT2

CL07TH1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến