TB V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành Đồ họa cho xây dựng (BIM)

THÔNG BÁO

V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành

Đồ họa cho xây dựng (BIM)

 

      Hiện nay, nhà trường mở chuyên ngành mới Đồ họa cho xây dựng (BIM) thuộc ngành Công nghệ Thông tin và đã tổ chức hội thảo tư vấn cho sinh viên khóa 18 hiểu rõ về chuyên ngành này.

      Nay Ban Giám Hiệu thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Công nghệ Thông tin khóa 18 muốn học chuyên ngành Đồ họa cho xây dựng (BIM), liên hệ tại khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử để đăng ký.

      Thời gian đăng ký: từ ngày  08/01 – 18/01/2019.

     Những sinh viên đăng ký chuyên ngành khác, thực hiện theo thông báo của Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử đến hết ngày 11/1/2019.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

TS. NGUYỄN QUỐC HUY

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến