TB V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học để tham dự lớp Kỹ năng mềm, ngày 10,11,12/06/2019

THÔNG BÁO

V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học

để tham dự lớp Kỹ năng mềm, ngày 10,11,12/06/2019

         Theo kế hoạch, ngày 10,11,12,13/06/2019 nhà trường sẽ tổ chức lớp Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 16 Khoa QT-TCNH, do thầy Võ Xuân Yên giảng dạy.

Lịch học cụ thể:

      - Ngày 10,11/06/2019: Sáng 7h30 - 11h, Chiều: 13h-17h. Sinh viên học tại A.405

      - Ngày 12,13/06/2019: Sinh viên đi thực tế ngoài trường.

      Để tránh trường hợp trùng lịch cho những sinh viên tham dự lớp Kỹ năng mềm ngày 10,11,12/06/2019. Phòng Đào tạo & CTSV thông báo tất cả các môn học theo Thời Khóa Biểu của sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 16 Khoa QT-TCNH được nghỉ học.

Những sinh viên đã đăng ký môn Kỹ năng mềm phải có mặt đúng giờ để tham gia lớp học.

Đề nghị tất cả sinh viên Khóa 16 Khoa QT-TCNH thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến