TB V/v cho sinh viên ký tên bảng điểm giữa kỳ và cuối kỳ môn kỹ năng mềm

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo cho sinh viên ký tên bảng điểm giữa kỳ và cuối kỳ môn Kỹ năng mềm. Thời gian từ ngày 28/02/2019 đến hết ngày 15/03/2019 tại phòng Đào tạo & CTSV. Sau khoảng thời gian trên sẽ không giải quyết cho sinh viên ký tên.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến