TB V/v Nhận quyết định chuyển điểm

Các sinh viên có tên dưới đây liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo & CTSV nhận quyết định chuyển điểm.

Thời gian: trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2018.

  1. Sinh viên Nguyễn Tấn Tài, MSSV: 3001180319.
  2. Sinh viên Lê Ngọc Thu, MSSV: 3001180015.
  3. Sinh viên Bùi Phương Thảo, MSSV: 3009180023.
  4. Sinh viên Trần Lê Gia Huy, MSSV: 3001170706.
  5. Sinh viên Nguyễn Phạm Huy Chương, MSSV: 3001180399.
  6. Sinh viên Ngô Quỳnh Nguyên, MSSV: 3007180776.
  7. Sinh viên Trần Thanh Hải, MSSV: 3001180771.
  8. Sinh viên Dương Gia Trung, MSSV: 3001180007.

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online