TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

 1. Hồ sơ xét tốt nghiệp:   

Để kiểm tra thông tin của học sinh – sinh viên, chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp. Phòng Đào tạo & CTSV đề nghị học sinh – viên viên (HSSV) hệ Cao đẳng các khóa 16, 17 và Trung cấp khóa 17 nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp như sau:

 1. Hồ sơ gồm:
 • Phiếu kê khai lý lịch (Học sinh – sinh viên điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết ). HSSV xem mẫu kê khai lý lịch tại đây: http://www.itc.edu.vn/mau-ke-khai-ly-lich-de-cap-bang-tot-nghiep;
 • Đối với sinh viên hệ Cao đẳng nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT; Riêng hệ Trung cấp nộp bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu có); (bản photo có sao y công chứng thời gian không quá 6 tháng)
 • 02 hình 3 x 4.
 • Chuẩn đầu ra môn Tin học và Anh văn (chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và điểm thi Toeic). Nếu sinh viên thi chuẩn đầu ra môn anh văn tại trường thì không cần nộp bảng điểm. Lưu ý: sv khoá 17 chuẩn đầu ra môn anh văn là chứng chỉ A2, các khoá từ 13 – 16 là điểm thi Toeic quốc tế từ 350 điểm trở lên).
 1. Thời gian nộp:
 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/03/2019.

Lưu ý: Học sinh – sinh viên nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng nhận và nộp về Phòng Đào tạo & CTSV trước ngày 15/03/2019.

 1. Đánh giá điểm rèn luyện:
 • Sinh viên các khoá 16, 17, 18 thực hiện đánh giá điểm rèn luyện hk1/2018 – 2019 theo mẫu. (Lớp trưởng liên hệ phòng Đào tạo & CTSV để nhận phiếu đánh giá phát cho lớp mình).
 • Sau khi thực hiện xong, lớp trưởng tổng hợp phiếu đánh giá của lớp mình và nộp về phòng Đào tạo &CTSV trước ngày 15/03/2019.

Đề nghị học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Những trường hợp không nộp hồ sơ, HS-SV sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

Lưu ý: Riêng HS-SV khóa 16 còn thiếu hồ sơ nhập học, đề nghị nộp bổ sung tại phòng Đào tạo & CTSV.

 

 

                        HIỆU TRƯỞNG                                                   Phòng Đào tạo & CTSV

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ThS. Vũ Văn Đông

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến