TB V/v phát chứng chỉ GDQP- AN & Giấy chứng nhận Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ Cao đằng chính quy

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

TB-phat-chung-chi-gdqp-KNM

In-chung-nhan-K17

In-chung-nhan-K16

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến