Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp Bậc Cao đẳng, Trung cấp khóa 20 nhập học đợt 4

Thời Khóa Biểu bậc Cao đẳng khóa 20 nhập học đợt 4: THOI KHOA BIEU BAC CAO DANG KHOA 20 DOT 4 HOC KY 1B NAM HOC 2020 - 2021-1

Thời Khóa Biểu bậc Trung cấp khóa 20 nhập học đợt 4: THOI KHOA BIEU BAC TRUNG CAP KHOA 20 DOT 4 HOC KY 1B NAM HOC 2020 - 2021

Danh sách lớp bậc Cao đẳng và Trung cấp khóa 20 nhập học đợt 4: DANH SACH HSSV NHAP HOC DOT 4

Thời gian biểu: thoi gian bieu-2

Danh sách lớp học phần Tiếng Anh: 

TIENG ANH 1_N8-1

TIENG ANH 1_N9

TIENG ANH 1_N10

TIENG ANH CO BAN _N1

TIENG ANH CO BAN_N2

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến