text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THỜI KHÓA BIỂU HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 16 KH1_2017_2018

Ngày 16 tháng 8 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP CHÍNH QUY, KHÓA 16 (HỌC KỲ 1) NĂM HỌC 2017-2018

Bắt đầu: 04/09/2017 Kết thúc: 27/11/2017

Sinh viên xem nội dung thời khoá biểu dưới đây. 

STT Tập tin đính kèm
1 THOI KHOA BIEU TCCN_HK1_2017_2018.pdf