text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu HK1_K16_NH 2016-2017 (Lý thuyết+Thực hành) - Hệ TCCN

Ngày 31 tháng 8 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP CHÍNH QUY, KHÓA 16 (HỌC KỲ 1)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017

Bắt đầu: 05/09/2016 Kết thúc: 18/12/2016

(Sinh viên lưu ý ngày bắt đầu các môn học )

 

STT Tập tin đính kèm
1 THOI KHOA BIEU_KHOA 16_HK1_2016-2017.pdf