text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu HK2_K16_NH 2016-2017 (Lý thuyết+Thực hành) - Hệ TCCN

Ngày 6 tháng 1 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP CHÍNH QUY, KHÓA 16 (HỌC KỲ 2)

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017

Bắt đầu: 09/01/2017 Kết thúc: 14/05/2017

(Sinh viên lưu ý ngày bắt đầu các môn học )

 

STT Tập tin đính kèm
1 THOI KHOA BIEU_KHOA 16_HK2_2016-2017.pdf