text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - K15 - NĂM HỌC 2016-2017 (Lý thuyết+Thực hành) - Hệ TCCN

Ngày 24 tháng 8 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP CHÍNH QUY, KHÓA 15 (HỌC KỲ 3)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017

Bắt đầu: 29/08/2016 Kết thúc: 15/01/2017

(Chia ra 2 đợt học, Sinh viên lưu ý)

STT Tập tin đính kèm
1 THOI KHOA BIEU_KHOA 15_HK1_2016-2017.pdf