text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1 Năm học 2012 - 2013

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu tại tập tin đính kèm bên dưới.

 

Lưu ý:   Sinh viên đóng học phí từ ngày 04/09/2012 tới hết ngày 20/09/2012 

               Sau thời hạn trên nếu chưa đóng học phí thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos