text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1 Năm học 2012 - 2013

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu tại tập tin đính kèm bên dưới.

 

Lưu ý:   Sinh viên đóng học phí từ ngày 04/09/2012 tới hết ngày 20/09/2012 

               Sau thời hạn trên nếu chưa đóng học phí thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.