text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1/2017-2018 cho sinh viên Khóa 17

Ngày 28 tháng 8 năm 2017

Sinh viên Khóa 17 vừa nhập học tải TKB học kỳ 1 "TKB K17 HK1-1718" để xem lịch học cụ thể:

- Sinh viên xem file “thông báo giờ học” để xem thời gian bắt đầu các tiết học

- Sinh viên học theo tên lớp ghi tại mục “ghi chú” của từng học phần. Danh sách của từng lớp sinh viên xem trong file “Khoa CNTT-DT.rar” đối với sinh viên theo các ngành khối kỹ thuật và file “Khoa QT-TCNH” đối với các khối ngành kinh tế. Đối với hệ trung cấp sinh viên xem file “DS Sinh viên TC17TH1” và xem file “TKB TC17 HK1-1718 (TRUNG CẤP)” để biết lịch học.

- Sinh viên tải file hướng dẫn xem cách đăng nhập trang cá nhân để xem thời khóa biểu cá nhân.

Đường dẫn trang cá nhân: http://dkhp.itc.edu.vn/Default.aspx

-   Đối với các bạn sinh viên chưa học môn Tin học các bạn xem file "TKB K17 Môn Tin Học đợt 2" và học theo danh sách của từng nhóm trong file “DS SV Mon Tin hoc dot 2.rar”. Sinh viên ở nhóm nào học theo lịch học của nhóm đó ghi tại cột “ghi chú”

Các học phần học kỳ I, 2017-2018 thuộc khối ngành quản trị - ngân hàng - kế toán (Khoa QT-TCNH):

+ Tin học

+ Nguyên lý kế toán

+ Quản trị học

+ Kinh tế vi mô

Các học phần học kỳ I, 2017-2018 thuộc khối ngành kỹ thuật (Khoa CNTT):

+ Tin học

+ CCNA1

+ Cơ sở lập trình

+ Cấu trúc máy tính

Các học phần học kỳ I, 2017-2018 thuộc khối ngành kỹ thuật (Khoa ĐTVT):

+ Tin học

+ Lý thuyết mạch

+ TN lý thuyết mạch

+ Linh kiện điện tử

+ Kỹ thuật số

+ TH kỹ thuật số

 - Danh sách lớp gốc theo thời khóa biểu được phân ra theo ngành trúng tuyển:

         + Công nghệ thông tin gồm 9 lớp CD17CT1, CD17CT2, CD17CT3, CD17CT4, CD17CT5, CD17CT6, CD17CT7, CD17CT8, CD17CT9

         + Hệ thống thông tin CD17HT1

         + Truyền thông & mạng máy tính CD17TM1

         + Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CD17KD1

         + Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa CD17DT1

         + Công nghệ kỹ thuật máy tính CD17CM1

         + Quản trị kinh doanh gồm 2 lớp CD17QT1

         + Tài chính - Ngân hàng CD17NH1

         + Kế toán CD17KT1

         + Tin học ứng dụng CD17TH1

Sinh viên nếu  thắc mắc vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (A.109)  tầng 1 nhà A

Riêng sinh viên khóa 17 hệ trung cấp có sự thay đổi về buổi học thực hành môn kỹ thuật lập trình cơ bản so với TKB trước đó