text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1/2017-2018 dự kiến cho sinh viên Khóa15, Khóa 16, các khóa trở về trước đăng ký và lớp liên thông khóa 7 (cập nhật ngày 28/7/2017)

Ngày 26 tháng 7 năm 2017

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

Sinh viên bị mấtquên tài khoản đăng  học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn vể việc chọn đăng ký học phần có thể liên hệ cố vấn học tập hoặc khoa chủ quản để được hỗ trợ

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui

lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu....