text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1/2017-2018 môn Tin học áp dụng cho sinh viên Khóa 17 cập nhật ngày 31/7

Ngày 25 tháng 7 năm 2017

- Sinh viên Khóa 17 vừa nhập học tải TKB học kỳ 1 "TKB K17 HKI 2017-2018 môn tin học cập nhật ngày 29.7" để xem lịch học cụ thể:

-Thời gian bắt đầu các tiết học: sinh viên xem File "thông báo giờ học" bên dưới

- Danh sách lớp gốc theo thời khóa biểu được phân ra theo ngành trúng tuyển:

         + Công nghệ thông tin gồm 3 lớp CD17CT1, CD17CT2, CD17CT3, CD17CT4

         + Hệ thống thông tin CD17HT1

         + Truyền thông & mạng máy tính CD17TM1

         + Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CD17KD1

         + Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa CD17DT1

         + Công nghệ kỹ thuật máy tính CD17CM1

         + Quản trị kinh doanh gồm CD17QT1

         + Tài chính - Ngân hàng CD17NH1

         + Kế toán CD17KT1

          + Trung cấp TC17TH1

     SInh viên xem file "nhóm 1", "nhóm 2", "nhóm 3", "nhóm 4", "nhóm 5", "nhóm 6"  bên dưới để biết mình học theo nhóm nào để đi học theo đúng lịch học của nhóm đó.

Sinh viên nếu  thắc mắc vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT bộ phận "Xử lý học vụ & khảo thí" phòng A.109