text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2012-2013.

Ngày 29 tháng 1 năm 2013

Các sinh viên theo dõi Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2012-2013 ở file đính kèm bên dưới (TKB-TongHop-HK2-NH12_13-CDN.xls).

Các lưu ý:

* Bắt đầu học kỳ: ngày 25/02/2013 (16 tháng Giêng âm lịch)

* Các lớp thực hành (Công nghệ thông tin) bắt đầu từ 11/03/2013 (lùi 2 tuần so với tiến độ lý thuyết). Riêng môn Đồ họa trên máy tính, bắt đầu học thực hành từ 25/02/2013.

* Sinh viên nộp học phí Học kỳ 2 (3.450.000VNĐ), năm học 2012-2013 từ 25/02/2013 đến hết ngày 25/03/2013. Các sinh viên nộp học phí trễ, sẽ bị xử lý kỷ luật (không được dự kiểm tra định kỳ và bị cấm thi cuối kỳ).

 

STT Tập tin đính kèm
1 TKB-TongHop-HK2-NH12_13-CDN.xls