text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu Học kỳ 2_K15_NH 2016-2017 (Lý thuyết+Thực hành) - Hệ TCCN

Ngày 9 tháng 1 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP CHÍNH QUY, KHÓA 15 (HỌC KỲ 4)

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017

Bắt đầu: 06/02/2017 Kết thúc: 25/06/2017

STT Tập tin đính kèm
1 THOI KHOA BIEU_KHOA 15_HK2_2016-2017.pdf