text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2015-2016 để sinh viên đăng ký

Ngày 21 tháng 3 năm 2016

File kèm. Các học phần tiếng Anh, tin học và đại cương sinh viên xem tại Khoa Đại cương, Trung tâm tin học-ngoại ngữ, Khoa công nghệ thông tin.

STT Tập tin đính kèm
1 chuan bi hk3 15-16 gui anh lan.xls