text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 thực tập tốt nghiệp Khoa CNTT

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

        Sinh viên khóa 14 Khoa Công nghệ thông tin xem thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp và đăng ký giảng viên hướng dẫn theo đúng ngành của mình.

        Vui lòng xem file bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 TKB TTTN K14 HK3-1617 dự kiến.pdf