text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ hè/2016-2017 học lại các khóa các ngành chính thức được mở/ hủy và lớp KNM đợt 2 cập nhật ngày 08/05/2017

Ngày 8 tháng 5 năm 2017

Thời khóa biểu học kỳ hè/2016-2017 học lại các khóa các ngành chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 08/05/2017.

Sinh viên các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem.

Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình đã đăng ký đủ và đúng - Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng 

QLĐT&KT - Bộ phận "Xử lý học vụ " (Phòng A.109) ngay để được hỗ trợ.

Sinh viên còn nhu cầu bổ sung/ điều chỉnh liên hệ Bộ phận "Xử lý học vụ và khảo thí" đến hết ngày 05/06/2017. 

Tải mẫu đăng ký: http://itc.edu.vn/mau-don-xin-dang-ky-hoc-phan-bo-sung.aspx

In và liên hệ cố vấn học tập (CVHT) hoặc Khoa chủ quản để được hướng dẫn hỗ trợ điền lớp học phần cho chính xác

trước khi nộp đơn (đã có ý kiến và chữ ký của CVHT).